EXECUTIVE HUB - women on boards


I vårt nätverk EXECUTIVE HUB - WOMEN ON BOARDS, har vi samlat kvinnor med erfarenhet från strategiska ledarroller och styrelsearbete. Målet är att tillsammans skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskap, vara rådgivare till ägare och valberedningar, samt en positiv kraft för att öka jämställdheten i våra styrelser.


Via våra nätverk kommer vi även att förmedla kandidater till ordförande- och styrelseposter, samt erbjuda mentorskap till kvinnor i ledarroller med intresse för styrelsearbete. Nätverket drivs i partnerskap med aktörer som tycker att denna fråga är viktig på riktigt, och som vill vara med och jobba för ökad jämställdhet i både styrelser och högsta ledningar.


En presentation av våra medlemmar finns längre ner på denna sida.


women on boards road tour

En av plattformarna, som ger oss möjlighet att skapa mötesplatser för samtal och nätverkande, är vår Road Tour som vi gör i samarbete med Volkswagen, Nasdaq, Nordea, Eversheds Sutherland och Rejlers. Speciellt inbjudna talare och gäster välkomnas till Volkswagens återförsäljare runt om i landet för utvecklande, konkreta samtal kring hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet i våra ledningar och styrelser.


Målet är att besöka ett 30-tal av de större städerna i Sverige, i ett antal etapper, och starten gick hos Motorcentralen i Umeå den 30 november 2021. Efter varje etapp av touren så bjuder vi in gästerna som deltagit på de olika orterna, samt våra partners, till en större gemensam träff i Stockholm med Nasdaq som värdar.


medlemmar i women on boards

HELENE WILLBERG

STYRELSEARBETARE


ORDFÖRANDE

Footway Group


LEDAMOT

Thule Group

Renewcell

Nordic Paper

Byggfakta

Xshore

Helene har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom professional services bl a som VD för KPMG Sverige och Alvarez & Marsal Sweden.


Hon har även varit auktoriserad revisor och ansvarig revisor för några av Sveriges ledande noterade bolag.


Helene är idag på heltid engagerad i ett antal styrelser där agil utveckling, kvalitet och hållbarhet är några gemensamma nämnare i såväl affärsverksamhet som bolagsstyrning.

magdalena gerger

STYRELSEORDFÖRANDE, STRATEGISK RÅDGIVARE & INVESTERARE


ORDFÖRANDE

Nefab

Kungliga IngenjörsVetenskapsakademin – Näringslivsrådet

British-Swedish

Chamber of Commerce

Magdalena Gerger har under en längre tid varit en av Sveriges framträdande företagsledare, däribland koncernchef på Systembolaget fram till februari 2022. Magdalena blev utnämnd till Årets

Ruter Dam och till en av Sveriges Superkommunikatörer. Hon har vunnit utmärkelsen som årets uppstickare i Näringslivets Mäktigaste kvinna och blivit utsett till Årets VD av Universum. Hon har

också sommarpratat på Sveriges Radio om temat ledarskap.


Magdalena är ordförande i Nefab, i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins Näringslivsråd och i British-Swedish Chamber of Commerce. Hon är styrelseledamot i Investor och Peab samt Nordic Seafarm med ett förflutet som ledamot i IKEA, Husqvarna, Ahlsell, Humana med flera. Hon är

industrirådgivare i flera globala bolag och i Volkswagens globala Sustainability Council, mentor och strategisk rådgivare. Under hennes internationella karriär inom industri (B2C och B2B ex Nestle, Arla) och handel har den röda tråden handlat om företagsledningen, innovation, affärsutveckling och byggandet av hållbara affärskoncept, kundorientering samt värderingsstyrt, decentraliserat och

prestationsbaserat ledarskap. Magdalena är uppvuxen i Jämtland och hon utbildade sig till civilekonom samt MBA vid Handelshögskolan i Stockholm.

helene hellmark knutsson

LANDSHÖVDING & MYNDIGHETSCHEF

Länsstyrelsen i Västerbottens länORDFÖRANDE

Föreningen Trästad Sverige,

Innovationsprogrammet TripleF

Centrumbildningen ProcessIT


LEDAMOT

Innovationsprogrammet SweLife

Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Helene har en lång bakgrund från olika politiska toppositioner, i såväl kommun och region som i riksdagen.


Åren 2014-2019 var hon statsråd med ansvar för högre utbildning och forskning i Stefan Löfvens första regering.


Helene har haft ordförande-och ledamotsuppdrag inom politik och kommunala bolag, liksom inom flera samverkansorgan som SKR och Mälardalsrådet. Hon har även varit vice ordförande i Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden samt ordförande i RF-SISU Stockholm, och haft ledamotsuppdrag i Stiftelsen Läxhjälpen samt Stiftelsen Teach for Sweden.


Helene har även varit styrelseledamot inom kooperationen, bland annat i OK Ekonomisk förening och Konsumentföreningen (KF) i Stockholm.


Hon brinner för samhällsutvecklingsfrågor genom samverkan mellan akademi, näringsliv och politik och har erfarenhet av att leda arbete inom samhällsplanering, hälso-och sjukvård samt utbildning och forskning.


Helene anser att jämställdhet är avgörande för att företag, organisationer och samhällen ska kunna leverera på topp.

azita shariati

STYRELSEARBETARE & STRATEGISK RÅDGIVARE


LEDAMOT

Medicover

Azita är en erfaren företagsledare som genom sin inkluderande ledarstil på ett genomgripande sätt har förbättrat arbetet kring jämställdhet och mångfald i de bolag hon arbetat i.


Hon har utsetts till Sveriges bästa chef, vunnit "European Role Model of the Year", hamnat i toppen av "Top 20 Women in Business in Northern Europe" och 2015 utsåg Veckans Affärer henne till Näringslivets Mäktigaste Kvinna. År 2016 kammade Azita hem titeln Årets Direktör och samma år blev hon även utsedd till Årets Superkommunikatör av Resumé.


2014-2019 var Azita VD för Sodexo Sverige och Norden, och under hennes ledning gick Sodexo från 14% till 50% kvinnor i ledningsgruppen på fem år. Hon brinner för samhällsfrågor och utveckling, och är helt övertygad om att jämställdhet och mångfald bidrar till ökad tillväxt och bättre resultat.


2019 blev hon utsedd till koncernchef för AniCura. Under hennes ledning har AniCura utökat sin europeiska närvaro från sju till femton länder och teamet har vuxit till mer än 11 000 passionerade medarbetare, med en årlig tillväxt på över 30%. Idag arbetar Azita med förändringsledning, ledarskapsutveckling, strategisk styrning, samt chefsrådgivning. Hon är även styrelseledamot på Medicover, och fler intressanta styrelseuppdrag väntar.

britt hansson

VD & KONCERNCHEF

OK EK. FÖR.


ORDFÖRANDE

OK-Q8 AB


LEDAMOT

OKQ8 Bank AB

Folksam ömsesidig livförsäkring

M fl

Britt har lång erfarenhet från exekutiva ledarroller i uppdrag såsom CFO i OK-Q8 AB och McDonald’s (Norden). Sedan 2014 är hon VD och koncernchef för OK ekonomisk förening som bl a äger OK-Q8 AB.


Hon är idag engagerad i ett antal styrelser där den gemensamma nämnaren är fokus på hållbarhet, med inriktning mot konsumentens behov. Britt har även stor erfarenhet av revisionsutskottsarbete och finns som ordförande eller ledamot i en rad bolag.

KARIN BODIN

KONCERN-VD

Polarbrödsgruppen


ORDFÖRANDE

Polarbröd

Karin har under det senaste året både blivit nominerad till och fått, flera fina priser för sitt ledar- och ordförandeskap.


- En inlyssnande, stark och framgångsrik ledare med fokus på framtidsutmaningar i en svår bransch.


Karin finns även på plats nr. 53 på Dagens industris lista över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor.


ann carlsson meyer

VD & KONCERNCHEF

SystembolagetLEDAMOT

Vattenfall

SNS

Ann tillträdde sitt uppdrag som VD och Koncernchef för Systembolaget under mitten av februari och har sedan tidigare lång erfarenhet från exekutiva ledarroller, bland annat som VD för Apoteket AB samt från ett flertal ledarbefattningar inom ICA.


Hon har även en gedigen styrelseerfarenhet från uppdrag inom Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Axfood AB, Martin & Servera m fl och finns idag i styrelserna för Vattenfall och SNS.


2010 blev Ann årets Ruter Dam, 2017 var hon en av finalisterna till Årets Chef och under många år har hon funnits med på listan över Näringslivets mäktigaste kvinnor.

petra einarSSON

STYRELSEARBETARE


LEDAMOT

SSAB

Alimak Group

Scandinavian Biogas

Svenska Aerogel


NÄRINGSLIVETS MÄKTIGASTE KVINNA, BÖRS-VD 2019

NÄRINGSLIVETS MÄKTIGASTE KVINNA 2013


Petra har lång erfarenhet från ledande positioner inom svensk basindustri (stål, gruvor och skog) i roller såsom affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology och koncernchef för BillerudKorsnäs. Hon har även varit ordförande för Industriarbetsgivarna och vice ordförande för Jernkontoret.


Petra blev utnämnd till Näringslivets mäktigaste Kvinna 2013 och Årets Alumn Uppsala Universitet 2014. 2018 valdes hon till Årets Ruter Dam och 2019 till Näringslivets mäktigaste Kvinna, Börs VD.


Hon är idag engagerad i ett antal styrelser där den gemensamma nämnaren är fokus på säkerhet och hållbarhet, men alltid med passion för kundens behov. I flera av hennes nuvarande styrelseuppdrag är hon även ordförande i revisionsutskottet.

sara brodin

ÄGARE & VD

Ica Kvantum Mariehem


LEDAMOT

Ica-handlarnas Förbund,

Distriktsstyrelsen Nord

Sara har lång erfarenhet i rollen som VD för ICA Supermarket och ICA Kvantum Mariehem.


Hon har även sedan slutet av 90-talet haft olika styrelseuppdrag inom Svensk Handel och ICA Handlarnas Förbund, där hon både varit ledamot i Förbundsstyrelsen och ordförande i Distriktsstyrelsen Nord.


TORBORG CHETKOVICH

MANAGING DIRECTOR

PRIVATE INFRASTRUCTURE EUROPE

Partners Group


ORDFÖRANDE

Loviisan Lämpö Oy

Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden


LEDAMOT

Norled A/S

Torborg har lång erfarenhet av ledande positioner inom transport-, fastighets- och infrastruktursektorn, i rollerna som vVD för Veolia Transport Sverige samt VD för MTR Nordics och Swedavia.


Hon har även stor erfarenhet av styrelsearbete och att arbeta som rådgivare, samt har det fina uppdraget att leda den svenska delen av det globala initiativet Level 20, med målet att öka andelen kvinnor i finansbranschen.


cecilia bergendahl

CFO

SF STUDIOS


LEDAMOT

SF Studios Production

SF Anytime

Stockholm Showrunners Holding

M fl

Cecilia har lång erfarenhet av exekutiva ledarroller med uppdrag som CFO och CEO i bl a Novamedia Sverige AB, Polygon samt 3Scandinavia.


Hon har även under lång tid arbetat i både nationella och internationella styrelser där hon fått dela med sig av sin breda branscherfarenhet från media, underhållning, IT, privat equity, telekom, finans och fastigheter.

anna ericsson

ÄGARE

Motorcentralen


ORDFÖRANDE

Motorbranschens Riksförbund Bilhandlarstyrelsen

Anna har många års erfarenhet av olika ledarroller inom Motorcentralen och har sedan början av 2000-talet varit aktiv i styrelsen i Scania Volkswagen Återförsäljarförening.


År 2020 tillträdde hon som ordförande i Motorbranschens Riksförbund Bilhandlarstyrelsen, samt som vice ordförande i Förbundsstyrelsen.


carina olson

VD

PRAKTIKERTJÄNST


LEDAMOT

Svevia

Carina har lång erfarenhet av att arbeta som CFO i olika branscher såsom tillverkningsindustrin, skogsindustrin och vårdbranschen. Sedan 2019 är hon VD för Sveriges största vårdföretag.


Hon har även stor erfarenhet av styrelse- och revisionsutskottsarbete och finns som ledamot i en rad bolag och pensionsstiftelser inom Praktikertjänstsfären.

eva wikmark walin

VICE PRESIDENT & HEAD OF EMPLOYEE EXPERIENCE

Sandvik


GRUNDARE & ORDFÖRANDE

Children's Equal Rights

Eva har lång erfarenhet av att arbeta som ledare och konsult inom globala HR-organisationer, hennes specialistkompetens finns främst inom områdena talent management, talent acquisition och ledarutveckling.


Hon har även erfarenhet av att leda större support- och serviceorganisationer inom IT och Telekom och hade under flera år rollen som Global Lead Women in Technology på IBM Technology Services.


KARIN zingmark

RÅDGIVARE, FÖRFATTARE, TALARE

Zingmark Consulting


LEDAMOT

Bredband2

IAE Sverige

Sunna Group

Karin har en bakgrund som marknadschef på Microsoft Sverige och kommunikationschef på Viasat samt Canal Digital.


Hon har stor erfarenhet av att utveckla kommunikationsstrategier med nära koppling till affärsplaner samt bred erfarenhet från krishantering, mediaträning och att bygga talespersoner.


Karin är en uppskattad talare, rådgivare och moderator samt har många års erfarenhet av styrelsearbete.


eva domanders

VD

Klara


ORDFÖRANDE

Kompetensföretagen


LEDAMOT

Svenskt näringsliv & Almega

Eva har lång erfarenhet av ledarroller på olika vårdbemanningsföretag och sitter idag även i koncernledningen på Ambea (publ).


Hennes styrelseengagemang i flera av våra näringslivsorganisationer ger henne möjligheten att få vara med och driva frågor som är avgörande för tillväxt och hållbar utveckling, samt bidra till framtidens arbetsmarknad med fler anställningsalternativ.


TATIANA LÖTTIGER

INTERNATIONAL BUSINESS LAWYER


FOUNDER & LEADER

International Women In Business


LEDAMOT

SWECA

Tatiana har lång erfarenhet av att arbeta som jurist i Colombia, USA och Sverige, och är en internationellt efterfrågad talare inom det juridiska området kring AI, kulturell intelligens, mångfald och inkludering.


Hon är ledamot i Swedish-Central American Chamber of Commerce, var under många år vice ordförande i The Swedish Colombian Chamber of Commerce och är hedersmedlem i styrelsen och ambassadör för norra Europa för The Liquid Legal Institute i Berlin.


CATRIN FRANSSON

STYRELSEARBETARE


ORDFÖRANDE

Almi Stockholm Sörmland


LEDAMOT

LKAB

Catrin har nyligen lämnat sitt uppdrag som VD för att jobba med styrelsearbete och har lång erfarenhet från exekutiva ledarroller inom den finansiella sektorn, från såväl börsnoterade som statliga bolag, senast från uppdraget som VD för SEK.


Hon har även arbetat i styrelser under många år och har god kunskap kring internationell finansiering, samt olika typer av affärskulturer med olika förutsättningar för utveckling och tillväxt.


Ett par områden som Catrin har jobbat mycket med, och där hennes styrkor kommer fram, är förändringsledning och tydlig målfokusering.

charlotta kvARNSTRÖM

PARTNER &

NORDICS CONSULTING SECTOR LEAD

Technology, Media & Telecom at EY

Charlotta har en internationell bakgrund från Professional Services och Management Consulting i rollen som Managing Director & Partner på Accenture samt Nordic interim Executive Solutions.


Hon har även varit ansvarig för Gender Diversity hos Accenture Sverige och medlem i Human Capital Board, där hon hade en ledande roll för Accentures rekryteringstransformation som resulterade i hälften kvinnliga rekryterade kandidater.


Eva pantzar waage

VD & KONCERNCHEF

Säkra


ORDFÖRANDE

Collea


LEDAMOT

United Securities m fl

Eva har lång erfarenhet av finansiell rådgivning och från olika ledarroller i försäkringsförmedlingsbranschen.


Inom Säkrakoncernen har hon ett antal olika styrelseuppdrag, där ordförandeuppdraget i Collea är ett av dem. Collea har flera av de största arbetsgivarna som uppdragsgivare, och arbetar uteslutande med rådgivning till företag med kollektivavtal och deras medarbetare, utan intressekonflikter.


caroline frumerie

ÄGARE & GRUNDARE MODENTUM


EXECUTIVE TRANSFORMATION CONSULTANT

Caroline har en omfattande internationell erfarenhet från strategisk affärsutveckling och HR-chefsroller från bl a BCG, KONE, GreenCargo och SATS. Idag kombinerar hon denna erfarenhet i sitt uppdrag som Chief Transformation Officer på Food Folk (McDonald's i Norden).


Hennes uppdrag i flera koncernledningar har gett henne en gedigen erfarenhet av att arbeta med olika typer av styrelser och ägarstrukturer, såsom PE-, statliga- och familjeägda. Hon har även arbetat i dotterbolagsstyrelser på SATS.