våra nätverk


Executive HUB är en community som tillhandahåller exklusiva nätverk för ledare och styrelseledamöter. Vi erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och utveckling, samt skräddarsydda konsulttjänster och utbildningar.


Idag driver vi de aktiva nätverken Tera och Mega samt styrelsenätverket Executive HUB - Women On Boards.


Medlemmarna i vårt nätverk Tera är ledare med erfarenhet från större bolag, de flesta finns i bolag som omsätter mellan 500 miljoner och sju miljarder. Vi tror på utbyte över funktionsgränserna och vårt mål är att alla funktioner i en ledningsgrupp ska finnas representerade i nätverket.


I vårt nätverk Mega finns ledare med erfarenhet från mellanstora bolag. Många av medlemmarna i detta nätverk har även ett ägarskap och finns i bolag som växer både organiskt och genom förvärv. Nätverket vänder sig även till ledare i roller som region-, marknadsområdes-, affärsområdeschef och liknande.


Mer om vårt styrelsenätverk Executive HUB - Women On Boards kan du läsa här.


Temat under våra första möten 2022 är Metaverse och vi ser fram emot ny kunskap och intressanta samtal, kring ett mycket aktuellt ämne!

Varmt välkommen till vår Community!