våra nätverk


Executive HUB är en community som tillhandahåller exklusiva nätverk för ledare och styrelseledamöter. Vi erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och utveckling, samt skräddarsydda konsulttjänster och utbildningar.


Idag driver vi ett antal aktiva nätverk runtom i landet samt styrelsenätverket Executive HUB - Women On Boards.


Medlemmarna i våra nätverk är ledare med erfarenhet från mellanstora och större bolag. Vi tror på utbyte över funktionsgränserna och vårt mål är att alla funktioner i en ledningsgrupp ska finnas representerade i nätverken. En del av medlemmarna i nätverken har även ett ägarskap, och många finns i bolag som växer både organiskt och genom förvärv.


Mer om vårt styrelsenätverk Executive HUB - Women On Boards kan du läsa här.


Temana på v¨åra träffar utgår från aktuella ämnen samt önskemål från medlemmarna i vår community, och mötesplatserna genomsyras av att vi generöst delar erfarenheter, kunskap och goda idéer!


Varmt välkommen till vår Community!