våra konsulter - ett urval

Våra team av konsulter har kompetens och erfarenhet av strategiskt ledarskap från roller i större företag, ofta internationella. Deras olika kompetensområden skapar många möjligheter till utveckling av både individer och organisationer. Tillsammans med dem erbjuder vi skräddarsydda lösningar, individuellt eller i team.


Läs gärna mer om några av konsulterna och deras specialistområden nedan.

Jonas Bergqvist

Föreläsare i ledarskap, medarbetarskap, mål och inspiration. Utvecklare av grupper, Senior Advisor och Mentor.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Jonas har en bakgrund som Elitishockeyspelare under 20 år i fyra olika länder. Som uppfödd i en entreprenörsfamilj förstod han tidigt vikten av att driva företag och ledarskapets fördelar. Efter hockeykarriären har han jobbat som ledare i fyra olika branscher. Funderar du över att få all kraft i samma riktning så ger Sveriges näst meste landslagsman i ishockey Jonas Bergqvist, med ett OS-guld och tre VM-guld, dig svaret på vad han har lärt sig inom elitidrotten som han tagit med sig in i ledande roller i näringslivet under 20 år.


I näringslivet har Jonas jobbat som Klubbdirektör och VD i sju år inom Leksands IF. Efter det var han VD för Sveriges största redovisningsbyrå LRF Konsult (idag Ludvig & Co) med ansvar för 1 600 medarbetare. Resan gick vidare till koncernchef inom AJ Produkter där han hade ansvar för 18 länders verksamhet. De senaste sex åren har han fungerat som ledare i tre olika roller inom Swedbank. Idag driver Jonas eget konsultföretag med fokus på Grupputveckling, Senior Advisor, mentorskap och föreläsningar.

Karin Zingmark

Författare, Strategisk Rådgivare & Keynote Speaker.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Under sina år som marknadschef på Microsoft i Sverige införde Karin Zingmark, tillsammans med ett fantastiskt team på avdelningen, ett nytt sätt att jobba med kommunikation anpassat efter den digitala kundresan. Fokus låg på att nå kommersiella mål i form av nya affärer och intäkter samtidigt som det förändrade bilden av Microsoft i Sverige.


I sin roll som kommunikationschef på Viasat såg hon till att företaget tog till vara på möjligheterna med digitala och sociala medier för analys, relationsbyggande, affärsutveckling, kundtjänst, krishantering med mera.


Karin har stor erfarenhet av att utveckla kommunikationstrategier nära kopplat till affärsplaner, bred erfarenhet från krishantering, mediaträningar och att bygga talespersoner.


Åsa Lundquist Coey

Doktor i Management & Complexity Ph.D, Global Key Note Speaker, Rådgivare inom ledarskap.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Sveriges första Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon föreläser även på Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive Education där hon tillhör fakulteten. Åsa har varit bosatt och arbetat i olika länder, Jamaica, Nya Zeeland och England.


Att trycka för mycket på visioner, styrdokument, strategier och mål kan orsaka oro och ängslan. Verkligheten handlar mer om vad man gör tillsammans på dagarna, hur man litar på varandra och använder sin makt. Hur man kommunicerar och kan använda sitt omdöme och hur det tränas tillsammans. Insikt om att våra olikheter orsakar spänning och hur vi ”bär” den gemensamt mot uppdraget gör att vi kan sänka axlarna, hålla varandra friska och komma framåt.


Komplexitet är ett tvärvetenskapligt område som innefattar psykologi, sociologi, socialpsykologi, filosofi, antropologi, etnologi, gruppdynamik och managementstudier bland annat. Syftet är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå makt, tillit, förtroende, kommunikation och konfliktens oundviklighet.


Områden omfattar bland annat:

Rethinking Leadership – myten om ledaren som hjälte, organisationen samskapas, Leda, chefa och coacha i ökande komplexitet, Samspel & rävspel – ideal och verklighet på jobbet, Hållbart arbetsliv - komplext, pragmatiskt & tillitsfullt, Myten om balans i livet (makt och dess möjligheter)


Urban Björn

Författare, Föreläsare & Rådgivare inom Jämställdhet, Mångfald och Inkludering.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Civilekonom. Tidigare en lång karriär i finanssektorn, som chef och ledare (SVP) inom Corporate Banking och Investment Banking. Lämnade affärssidan och blev HR-chef 2013. Har därefter successivt ägnat sig alltmer åt att arbeta specifikt med Inkluderande ledarskap och den stora, oftast outnyttjade, affärsnyttan detta innebär. Lämnade Swedbank feb 2020, där han senast var Head of Diversity & Inclusion. Nu hjälper han ledningsgrupper och chefer i andra företag och organisationer med att i praktiken öka sin tillväxt och intjäning med ett fokuserat arbete inom Jämställdhet, Mångfald och Inkludering.


Han har tränat +1,0000 chefer och ledare i Swedbank samt över 50 ledningsgrupper i den koncernen, i Sverige och utomlands (2018). Ansvarade och drev (2014-2019) ett av Sveriges mest framgångsrika integrationsprojekt ”Äntligen Jobb”. Har arbetat med ledningsgrupper i företag som Holmen, Danske Bank och Hexatronic m fl.

Helena Brynolfsson

MBA i Supply Management, Keynote Speaker & Rådgivare inom Supply Management.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Helena har mer än 30 års erfarenhet av att bygga upp moderna proaktiva inköpsfunktioner i tuffa miljöer. Både som Koncerninköpschef (t ex Lantmännen, PostNord och Pharmacia) och som konsult. Helena är bra på förändringsarbete, turnarounds och att utveckla strategier som levereras

och implementeras i tid med utmärkt besparings- och effektivitetsresultat. Hon är snabb på att bygga upp nätverk/relationer och få personalen med sig via en stil som är professionell, drivande och strukturerad, men på samma gång full av energi och glädje. Helena har studerat på tre universitet i tre olika länder och har bland annat en MBA i Supply Management från University of Bath. Hon anlitas ofta som föredragshållare, utbildar regelbundet studenter och har podden ”På tal om inköp”.


Helena anlitar du när du vill uppnå ett bättre inköpsresultat och höja kvalitetsnivån på inköpsarbetet. Det gäller oavsett vilken nivå din organisation ligger på inköpsmässigt och oavsett om du har ett litet behov eller ett stort projekt du behöver hjälp med. Helena kan bistå i allt från att städa upp och få ordning på inköpskostnader, leverantörer och avtal till att leverera spendanalyser, föreläsningar och avancerade kategoristyrning. Helenas långa operativa erfarenhet säkerställer leverans av lösningar som fungerar i praktiken med utmärkt resultat (läs ökad lönsamhet, högre kvalitet och lägre riskexponering). Din organisations inköpsarbete kommer tas till nästa nivå genom innovativa inköpsstrategier, processer, verktyg och en högre inköpskompetens. Då inköpskostnaderna står för 40-75% av en organisations omsättning och då minst 2-6% i kostnadsreduktion ska uppnås årligen, så är inköp ett solklart prioriteringsområde.


Caroline Frumerie

Chief Transformation Officer, Food Folk (McDonalds i Norden) samt Sounding Board till HR Manager Sverige, Kry.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

HR: nio år som HR direktör på KONE Skandinavien, SATS och Green Gargo. Stort fokus på strategisk HR och förändringsledning.

Affärsutveckling: 14 år från konsultsidan (BCG och Cell Network), global marknadsavdelning (KONE) och från att ha varit del av företagsledningar.

Ledarskap: har lett och utvecklat grupper av olika storlekar och tvärs geografier. Gått på ledarskapsprogram på IMD.

Internationellt: Jobbat och studerat i flera länder. Pratar engelska, franska och tyska.

Övrigt: Gillar utomhusaktiviteter och att tänka och jobba.


Carolines uppdrag täcker främst Change management, Organisational design, Performance management, Sustainable employees

Pågående: Chief Transformation Officer, Food Folk (McDonalds i Norden) samt Sounding Board till HR Manager Sverige, Kry. Tidigare: Sounding Board till Global HR Director.


Kan leverera uppdrag som traditionella konsultuppdrag, sounding board, workshops och interimsuppdrag.

Evelina Fredriksson

Master of Applied Positive Psychology, Grundare av The Swedish Institute of Positive Psychology, Föreläsare & Rådgivare

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Evelina Fredriksson har en Master of Applied Positive Psychology University of Pennsylvania där hon nu arbetar som assisterande instruktör till fältets grundare Martin Seligman. Evelina undervisar även på Paragon International University Cambodia och har grundat The Swedish Institute of Positive Psychology i Stockholm. Att dela sin tid mellan tre kontinenter har gett henne ett globalt perspektiv på hur positiv psykologi kan användas i olika kontexter.


Evelina har arbetat med ledningsgrupper i en rad olika branscher. Där har hon använt positiv psykologi för att stötta deras arbete med att stärka relationen till kunder och marknad. Företag har även fått stöd med att utrusta medarbetare för bättre samarbete och prestation.


Hon har även genomfört omfattande research om välbefinnande bland unga på institution samt om de faktorer som påverkar äldres livskvalitet. Hon har också arbetat med ideell sektor och skrivit om barns och kvinnors välbefinnande i bland annat Gambia, Senegal, Kazakstan, Indien och Zimbabwe.


Evelina är en internationellt efterfrågad föreläsare i sitt fält, och har bland annat föreläst i Positive Links Speakers Series vidMichigan Ross' Center for Positive Organizations i Ann Arbor och på IPEN, världens största toppmöte för positiv utbildning i Fort Worth, Texas.

Magnus Lindberg

Rådgivare specialiserad på utveckling av proaktiva Complience-program för anti-korruption (ABC), penningtvätt (AML), exportkontroll och andra relaterade områden.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Konsult inom Compliance området, med specialisering på antikorruption, antipenningtvätt, exportkontroll och andra närliggande områden. Magnus har en lång karriär bakom sig från försvarssektorn där han har haft ledande befattningar inom affärsutveckling, marknadsföring och antikorruptionsområdet. Magnus erfarenheter från internationell affärsutveckling och marknadsföring kombinerat med operativt antikorruptionsarbete har skapat en unik förmåga att skräddarsy compliance-program utifrån respektive klients speciella förutsättningar och affärsmodeller.Magnus har en bred klientbas inom en mängd olika sektorer, inom industri, finans, och myndigheter, där uppdragen täcker allt från utbildning, riskutvärdering, utveckling av skräddarsydda compliance-program, samt implementering och exekvering av metoder och rutiner. Det är i regel implementeringen som är det svåraste momentet för företag och det är också här de största riskerna ligger. När företagsledningen har introducerat ett Compliance-program så tror de också att företaget är skyddat, men om implementeringen haltar så har företaget praktiken inte minskat sin risk. Magnus anlitar du för att stötta och leda både utveckling och implementering av compliance-program, och att få det anpassat till din specifika affärsmodell och organisation.

Peter Stenbrink

Exekutiv Ledare, Förändringsledare och Rådgivare inom förändring och rörelsekapitaloptimering

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Peter har drivit komplexa projekt och förändring i stora och mellanstora bolag i över 20 år och 30+ länder, både som konsult och i linjen. Han arbetar nu som oberoende rådgivare, konsult i projekt- och programledning och i interima ledarskapsroller.


Peter har som konsult på McKinsey, EY och Capacent arbetat med bl a strategi, operations, restructuring och transaktionsrådgivning, och framför allt drivit dussintals stora projekt avseende rörelsekapitaloptimering och finansieringslösningar (t ex Supply Chain Financing) i Norden och globalt. Under 2018-19 drev han som VD och Nordenchef en turnaround till lönsamhet för konsultfirman RGP.


Peter är även medlem i Executive HUB:s Advisory Board och håller utbildningar och runda-bordssamtal om rörelsekapital och förändringsledning.

Fredrika Schartau

Rådgivare, rekryteringskonsult, föreläsare, utbildare samt personbedömningar.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Civilekonom med många års erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i rollen som ekonomichef samt av affärsutveckling inom detaljhandel och media – men med största intresset för människan har det blivit över 20 år i bemannings-/rekryteringsbranschen som rekryteringskonsult samt i olika ledarroller, bl a som nationell Rekryteringschef på Poolia.


Fredrika arbetar med både att hitta och utvärdera kompetens, säkerställa ledarskapsförmågor och hitta framtidens ledarämnen men också med att coacha och stärka chefer som söker nya utmaningar och uppdrag.


Bra chefer gör skillnad och därför kan Fredrika stötta dig med både rena searchuppdrag, kompetensinventering, utbildning i intervjuteknik och att sätta upp rekryteringsprocesser som är hållbara och effektiva. Föreläser om ledarskap, fallgropar i rekryteringsprocesser och intervjuteknik.

Stina Nord

Rådgivare, rekryteringskonsult, HR-processer, ledarbedömning, onboarding och successionsplanering.

BAKGRUND OCH EXPERTIS

Med en bakgrund som HR-chef i både startupbolag inom Kinnevik och på Poolia samt totalt över 20 år som chef i bemanningsbranschen, bl a 6 år som VD för Assessio Sverige (organisationskonsulter, testutveckling och rekrytering) bidrar Stina med expertis framförallt inom employer branding, arbetspsykologisk testning, processer för rekrytering, onboarding och chefsstöd i frågor som handlar om att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Certifierad i MBTI – verktyg som effektivt kan användas för att den nya chefen snabbt ska nå resultat med sitt team.


Bra chefer gör skillnad - Stina ger dig stöd i executive search, second opinions och ledarbedömningar, samt karriärcoachning av chefer och allt som rör det som är det viktigaste i varje organisation – rätt person på rätt plats!

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och utbildningar, kontakta oss gärna kring dina utmaningar.