KONSULT- & UTBILDNINGSTJÄNSTER

Kontinuerligt lärande blir allt viktigare i våra karriärer och är för många organisationer den allra mest prioriterade frågan idag. Genom vår konsult- och utbildningsorganisation kan vi göra kompetensen i vår community tillgänglig för fler genom att erbjuda skräddarsydda utbildningar, konsulttjänster, executive search, second opinions, ledarbedömningar, kompetensinventeringar samt hållbara och effektiva rekryteringsprocesser. Vi skapar även olika typer av attraktiva mötesplatser tillsammans med vår community och externa partners.


De konsulter och utbildare som jobbar tillsammans med oss har egna erfarenheter av strategiskt ledarskap och det är dessa, tillsammans med deras specialistkompetenser, som du får ta del av när du samarbetar med oss. Vi hjälper gärna till med planering och resurser för kommande utvecklingsinsatser, både digitala och live, och ser fram emot att få skapa värde för fler.


Några av våra konsulter kan du läsa mer om nedan.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och utbildningar, kontakta oss gärna kring dina utmaningar.

ett urval av våra strategiska konsulter

Karin Zingmark

Författare, strategisk rådgivare och huvudtalare.


Expertis och bakgrund

Jonas Bergqvist

Föreläsare i ledarskap, medarbetarskap, mål och inspiration. Utvecklare av grupper, Senior Advisor och Mentor.


Expertis och bakgrund

Helena Brynolfsson

MBA i Supply Management, Keynote Speaker & Rådgivare inom Supply Management.


Expertis och bakgrund

Magnus Lindberg

Rådgivare & utvecklare av proaktiva Complience-program för anti-korruption (ABC), penningtvätt (AML), exportkontroll & relaterade områden.


Expertis och bakgrund

Peter Stenbrink

Exekutiv ledare, Förändringsledare och Rådgivare inom förändring och rörelsekapitaloptimering.


Expertis och bakgrund

Stina Nord

Rådgivare, rekryteringskonsult, HR-processer, ledarbedömning, onboarding och successionsplanering.


Expertis och bakgrund

Urban Björn

Författare, föreläsare och rådgivare inom Ledarskap, mångfald och inkludering.


Expertis och bakgrund

Åsa Lundquist Coey

Doktor i Management & Complexity Ph.D, Global key note speaker, rådgivare inom ledarskap.


Expertis och bakgrund

Caroline Frumerie

Chief Transformation Officer, Food Folk (McDonalds i Norden) samt Sounding Board till HR Manager Sverige, Kry.


Expertis och bakgrund

Evelina Fredriksson

Master of Applied Positive Psychology, Grundare av The Swedish Institute of Positive Psychology, Föreläsare & Rådgivare.


Expertis och bakgrund

Fredrika Schartau

Rådgivare, rekryteringskonsult, föreläsare, utbildare samt personbedömningar.


Expertis och bakgrund