executive hub online

CIRKULÄR EKONOMI

Ett nytt sätt att producera och konsumera varor och tjänster

Från samhället så är signalen tydlig, vi skall lämna våra linjära ageranden och istället kliva in i en cirkulär framtid. Executive HUB och Umeå Energi bjuder in till ett mycket aktuellt online-seminarium med Pär Larshans, där du också ges möjlighet att ställa frågor.

. 17 juni kl 10-11 .

Pär Larshans

Pär är Hållbarhetschef för Ragn-Sells Group men är också av regeringen förordnad expert i samverkansgruppen för näringslivets klimatomställning vid näringsdepartementet. Han har även uppdrag i miljödepartementet som expert i miljömålsberedningen och är ledamot av kemikalieinspektionens insynsråd. Tidigare har Pär dessutom byggt upp det framgångsrika hållbarhetsarbetet på MAX Burgers.


Pär kommer att prata om hur ledarskapet behöver förändras och samarbete är nyckelordet. Han kommer också att beröra hur i stort sett samtliga lagstiftningar behöver ses över, eftersom dagens fokus handlar om att minska avfallet. I framtiden kommer det istället handla om att värna kritiska resurser och undvika att vi loopar tillbaka oönskade ämnen till ekosystemet, samtidigt som vi bygger kretslopp.


Pär har i över 20 år arbetat med att omvandla samhällsutmaningar till lösningar, och delar nu under 45 minuter med sig av sina erfarenheter. I slutet av föreläsningen svarar han på frågor, som du som deltagare kan lämna skriftligt via chatt eller kommentarsfält. Du kan också mejla din fråga i förväg till anna.tedebringthysell@executivehub.se.


En community för erfarenhetsutbyte, inspiration och kunskap

En enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen

Välkommen med din anmälan, länk skickas ut innan online-seminariet.