executive hub online

Karin Zingmark - MAXA MODET!

Tillit och kommunikation i en värld präglad av oro


I en omvärld präglad av oro krävs tillit. Tillit till sig själv, till varandra och till det gemensamma uppdraget.

Hur kan du som ledare kommunicera för att dina medarbetare ska känna tillit, lugn och framtidstro?


Under en halvdag ONLINE delar författaren och kommunikationsexperten Karin Zingmark sina bästa konkreta förslag för hur du bygger en modig organisation präglad av tillit, där förändring ses som naturligt och positivt och där människor vågar ta risk, säga sin mening och samarbeta fullt ut. Formatet är via skärm, interaktivt, där utbildning varvas med reflektion. Alla deltagare får möjlighet att bidra aktivt och bli coachade i grupp på temat kommunikativt ledarskap i förändring.


MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som ledare och vill skapa en mer innovativ och kommunikativ organisation präglad av tillit. Du kommer få en förståelse för, och öva på, de viktigaste pusselbitarna i arbetet med att skapa en tillitsfull kultur som främjar mod och ständig förändring.


MÅL & NYTTA

Målet med utbildningen är att du ska få konkreta tips på hur du genom kommunikation kan minimera de rädslor som uppstår inför förändring, för att istället skapa engagemang och lust att samarbeta för framgång. Genom ett interaktivt format med en mindre grupp deltagare kommer du få möjlighet till individuell coachning och konkreta tips baserat på just dina behov.


SCHEMA

09.00-09.15 Intro och incheckning

09.15-09.45 Tillit och förändring

09.45-10.15 Reflektion och diskussion

10.15-10.45 Det kommunikativa ledarskapet

10.45-11.15 Reflektion och diskussion

11.15-11.30 Summering och utcheck


DATUM & TID:

28 APRIL 9:00-11:30


Denna interaktiva halvdagsutbildning sker online via Zoom och kostar 1995:- exkl. moms, som faktureras.

OBS! ANTALET PLATSER ÄR BEGRÄNSAT TILL 8 PERSONER PER TILLFÄLLE, SÅ FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

ANMÄLAN UTBILDNING: Tillit och kommunikation i en värld präglad av oro