executive hub online

URBAN BJÖRN

MÅNGFALD & INKLUDERING - POST COVID-19


I allt förändringsarbete finns betydande risk för en "återställareffekt". När det gäller områden som Jämställdhet, Mångfald och Inkludering, så är den risken särskilt stor. Det beror på att det finns så starka normer utanför företagen och i samhället i övrigt. Så det krävs att vi håller fokus och fortsätter göra rätt saker - för verksamheten, för affären, för tillväxten och för företagets överlevnad.


I den här ONLINE-utbildningen kommer Urban Björn, föreläsare och utbildare i Inkluderande Ledarskap, att dela med sig av sina erfarenheter med konkreta tips och råd för hur du aktivt kan driva dessa frågor i ditt företag med en stark koppling till affärsnyttan.


Under 90 minuter ONLINE kommer du att få tillgång till den senaste forskningen på området, best practise från andra framgångsrika företags initiativ och aktiviteter samt enkla verktyg för hur du kan stötta din egen organisation i processer som rekrytering, successionsplanering, prestationsbedömning, lönesamtal eller omorganisationer.


MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla ledare och framförallt HR- och Hållbarhetsansvariga.


MÅL & NYTTA

Målet är att du efter utbildningen ska känna att du nu har fått tillräckligt mycket input för att starta eller fortsätta med egna initiativ och aktiviteter i din organisation inom området Mångfald, Jämställdhet och Inkludering. Vi hoppas också att du kommer att uppskatta de tips och råd du får med dig om hur du kan argumentera framgångsrikt kring varför din organisation behöver fokusera, investera och satsa på detta för att öka er tillväxt och era affärer.


SCHEMA

08.30 Incheckning och intro

08.40 Baskunskaper

09.10 Bli medveten om sitt eget omedvetna

09.30 Aktiva val

09.50 Sammanfattning och utvärdering


DATUM & TID:

28 MAJ 8:30-9:15


Denna konkreta, interaktiva utbildning sker online via Zoom och kostar 595:- exkl. moms, som faktureras.

ANMÄLAN ONLINE-UTBILDNING: Mångfald & Inkludering - Post COVID-19