Executive HUB Academy:

LEDARDAGEN

. oktober .

p5, Umeå

Välkommen till en interaktiv utvecklingsdag på temat FÖRÄNDRINGSLEDNING under ledning av Åsa Lundquist Coey, Doktor i Ledarskap och Komplexitet. Vi får även ta del av kunskap från inbjudna gästtalare med personliga erfarenheter från strategiskt ledarskap. Mer information kommer längre fram.


Antalet bokningsbara platser är begränsade till 30 st eftersom upplägget bygger på interaktivitet och erfarenhetsdelning. Mer information nedan, eller gå direkt till länk för anmälan.

Doktor i Ledarskap och Komplexitet, leder denna interaktiva Utvecklingsdag i Umeå på temat Ledarskap. Åsa kommer att dela med sig av sin kunskap och ge oss verktyg som vi kan använda i våra egna organisationer.

Åsa Lundquist Coey är en del av fakulteten på Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive Education och är en mycket uppskattad föreläsare på olika MBA-utbildningar.


I nya sammanhang där hybridarbete (några arbetar hemifrån, några på arbetsplatsen) digitalisering och ny teknik tar större plats så handlar ledarskapets dagliga utövande om andra aspekter än att tvinga fram sakleveranser, eller att försöka motivera omotiverade medarbetare via överdrivet ”peppande”.


Under LEDARDAGEN kommer Åsa att köra interaktiva utbildningspass, frågepaneler och workshops för att ge oss verktyg som vi kan jobba vidare med i våra organisationer. En inspirerande och aktiv dag med anslag från praktiker, forskare och kollegor.


Dagens ledare har att förhålla sig till ökande komplexa organisationslandskap präglade av oförutsägbarhet, osäkerhet, motsägelsefullhet och paradoxer. Detta förändrar i grund och botten det klassiska ledarskapet av command – control.


Förmågan och viljan till maktdistribution är därför central likaså omdöme och ’spelskicklighet’ eftersom arbetsplatser är sociala, gruppdynamiska arenor. Maktförhållanden förändras när det är konkurrens om kompetens, vi vill behålla bra medarbetare vilket ställer krav på ledares samordnande och kommunicerande för att hantera motsatser och spänning.


Hur kommer vi egentligen framåt tillsammans, minskar spänning och ökar engagemang för att hålla verksamheten och därmed varandra långtidsfriska och hållbara?


Ledarskap är ett lokalt hantverk som förhåller sig till det meckiga med mänskliga olikheter och den spänning det ger upphov till när vi försöker ta oss fram mot ett gemensamt uppdrag. Kom och delta i ett re-thinking av ledarskap – vilka aktiviteter ger bäst utväxling i dagens arbetsliv?


Under LEDARDAGEN delar vi kunskap och erfarenheter för att ett vettigt, etiskt och funktionellt ledarskap ska kunna uppstå. Syftet är att axlar ska sjunka för en lättare och roligare arbetsvardag! Anmälan hittar du längst ner på sidan.

PARTNERS

Oscar Lundkvist Sund, Projektledare & Eventansvarig, Blå huset.

"Känns verkligen som att Katarina och gänget har ett genuint engagemang för att båda parter ska bli nöjda, även oerhört kul att visa våra fina verksamheter för ett så stort och betydelsefullt nätverk.”

Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare

”Samspelet och relationerna mellan människorna i våra organisationer och företag är det som driver verksamheterna framåt och skapar attraktionskraft. I en snabbt föränderlig omvärld behöver vi alla utvecklas i våra roller och inte minst mot bakgrund av allt spännande som nu händer i norra Sverige men även t ex pandemin och dess konsekvenser, ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter som behöver hanteras. Ett väl fungerande ledarskap blir här extra viktigt och möjligheten att under ledardagen dela erfarenheter tillsammans med andra är både intressant och värdefullt.”

ANMÄLAN:

Det finns ett begränsat antal platser till LEDARDAGEN som bygger på utveckling genom interaktiva utbildningspass, workshops och erfarenhetsutbyten. Fika och lunch ingår. (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till någon annan i din organisation.)


Deltagaravgift för 1 dag: 5 995:- (Medlemmar har 20% rabatt)

Boka 5 platser för ditt team, betala för 4.