Executive HUB Academy:

LEDARDAGEN

. 11 november .

Doktor i Ledarskap och Komplexitet, leder denna interaktiva Utvecklingsdag i Umeå på temat Ledarskap. Åsa kommer även att utbilda oss och ge oss verktyg som vi kan använda i våra egna organisationer.

Åsa Lundquist Coey föreläser på Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive Education där hon tillhör fakulteten och är en mycket uppskattad föreläsare på olika MBA-utbildningar.


I nya sammanhang där hybridarbete (några arbetar hemifrån, några på arbetsplatsen) digitalisering och ny teknik tar större plats så handlar ledarskapets dagliga utövande om andra aspekter än att tvinga fram sakleveranser eller att försöka motivera omotiverade medarbetare via överdrivet ”peppande”.


Under LEDARDAGEN kommer Åsa att köra interaktiva utbildningspass, frågepaneler och workshops för att ge oss verktyg som vi kan jobba vidare med i våra organisationer. En inspirerande och aktiv dag med anslag från praktiker, forskare och kollegor. Vi delar kunskap och erfarenheter för att ett vettigt, etiskt och funktionellt ledarskap ska kunna uppstå. Syftet är att axlar ska sjunka för en lättare och roligare arbetsvardag!


Dagens ledare har att förhålla sig till ökande komplexa organisationslandskap präglade av oförutsägbarhet, osäkerhet, motsägelsefullhet och paradoxer. Detta förändrar i grund och botten det klassiska ledarskapet av command – control.


Förmågan och viljan till maktdistribution är därför central likaså omdöme och ’spelskicklighet’ eftersom arbetsplatser är sociala, gruppdynamiska arenor. Maktförhållanden förändras när det är konkurrens om kompetens, vi vill behålla bra medarbetare vilket ställer krav på ledares samordnande och kommunicerande för att hantera motsatser och spänning.


Hur kommer vi egentligen framåt tillsammans, minskar spänning och ökar engagemang för att hålla verksamheten och därmed varandra långtidsfriska och hållbara?


Ledarskap är ett lokalt hantverk som förhåller sig till det meckiga med mänskliga olikheter och den spänning det ger upphov till när vi försöker ta oss fram mot ett gemensamt uppdrag. Kom och delta i ett re-thinking av ledarskap – vilka aktiviteter ger bäst utväxling i dagens arbetsliv?


Under LEDARDAGEN delar vi kunskap och erfarenheter för att ett vettigt, etiskt och funktionellt ledarskap ska kunna uppstå. Syftet är att axlar ska sjunka för en lättare och roligare arbetsvardag! Anmälan hittar du längst ner på sidan.

PARTNERS

Henrik Skyttberg, VD, Coop Nord

Citat

Susanne Österström Dahlqvist, VD, Teknikhuset

"Oavsett vilken bransch du i och vilken roll du har i en organisation så är ledarskapet viktigt. Just kring ledarskapsfrågor kan vi alla samlas, utbyta erfarenheter och hitta nya verktyg. Vi på Teknikhuset vill gärna möjliggöra för flera att delta och gillar lokala initiativ. Därför har vi valt att vara partner för denna dag."

Oscar Lundkvist Sund, Projektledare & Eventansvarig, Blå huset.

"Känns verkligen som att Katarina och gänget har ett genuint engagemang för att båda parter ska bli nöjda, även oerhört kul att visa våra fina verksamheter för ett så stort och betydelsefullt nätverk.”

PROGRAM

11 november kl. 9.00 - 15:30

9:00

Incheckning av deltagare, inledning av Åsa och introduktion av ämnet:

Re-thinking leadership – samskapande med omdöme och spelskicklighet i föränderliga tider: komplexitet och svenskt arbetsliv i kontext

9:30

Förmiddagspaus

9:40

Breakoutrooms: Indelning i grupper som diskuterar temafrågor

10:05

Återsamling: Sammanfattning av gruppernas samtal samt svar på frågor och funderingar

10:20

Gästtalare 1 (info kring vem kommer längre fram) och frågestund

10:40

Breakoutrooms: Grupper diskuterar frågor från gästtalare 1

10:55

Återsamling: Sammanfattning av gruppernas samtal, gästtalare 2 svarar på frågor och funderingar

11:05

Gästtalare 2 (info kring vem kommer längre fram) och frågestund

11:25

Breakoutrooms: Grupper diskuterar frågor från gästtalare 2

11:40

Återsamling: Sammanfattning av gruppernas samtal, gästtalare 2 svarar på frågor och funderingar

12:00

LUNCHPAUS

13:00

Gästtalare 3: ”Var fattas beslut? Digitala möten och fysiska – den nya bastun?”, avslutas med frågeställning

13:20

Breakoutrooms: Grupper diskuterar frågor från gästtalare 3

13:35

Återsamling: Sammanfattning av gruppernas samtal, gästtalare 3 svarar på frågor och funderingar

13:45

Gästtalare 4 (info kring vem kommer längre fram) och frågestund

14:05

Breakoutrooms: Grupper diskuterar frågor från gästtalare 4

14:20

Återsamling: Sammanfattning av gruppernas samtal, gästtalare 4 svarar på frågor och funderingar

14:30

Åsa Lundqvist Coey: Makt, tillit, öppenhet och etisk spelskicklighet

15:00

Breakoutrooms: Grupper diskuterar frågor från Åsa

15:15

Återsamling: Sammanfattning av gruppernas samtal, Åsa svarar på frågor och funderingar.

Take aways, ”recept” och slutsatser.

15:30

LEDARDAGEN avslutas

ANMÄLAN:

Anmälan gör att du har möjlighet att få tillgång till någon av de begränsade platserna, vi följer FHM:s rekommendationer. (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till någon annan i din organisation.)


Deltagaravgift för 1 dag: 6995:-

Boka alla 3 dagar: 5995:-/dag

Boka 5 platser för ditt team på valfri dag, betala för 4.