Executive HUB Academy:

LEDARDAGEN

. 11 november .

kl. 10.00-17.00

p5, Umeå

Ett gyllene tillfälle att tillsammans med intressanta föreläsare och ledare i regionen, utvecklas lokalt i Umeå genom interaktiva utbildningspass, workshops och frågepaneler. Hur ska vi organisera oss när distansarbete är en självklar del av arbetsveckan? Och vilka krav ställs på ledarskapet i dagens snabbt föränderliga omvärld? Det och mycket mer ska vi prata om vid Executive HUB Academy: LEDARDAGEN.


Det blir en utvecklande dag med interaktiva utbildningspass, workshops och frågepaneler med erfarenhetsutbyten tillsammans med bl a Åsa Lundquist Coey, Doktor i Ledarskap och Komplexitet, Jonas Bergqvist, Föreläsare i ledar- och medarbetarskap och Lars Wahlberg, hyllad ledare inom Polisen.


Begränsat antal platser, eftersom dagen bygger på interaktivitet. Du hittar mer info och länk till anmälan nedan.

Doktor i Ledarskap och Komplexitet, leder denna interaktiva Utvecklingsdag i Umeå på temat Ledarskap. Åsa kommer att dela med sig av sin kunskap och ge oss verktyg som vi kan använda i våra egna organisationer.

Åsa Lundquist Coey är en del av fakulteten på Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive Education och är en mycket uppskattad föreläsare på olika MBA-utbildningar.


I nya sammanhang där hybridarbete (några arbetar hemifrån, några på arbetsplatsen) digitalisering och ny teknik tar större plats så handlar ledarskapets dagliga utövande om andra aspekter än att tvinga fram sakleveranser, eller att försöka motivera omotiverade medarbetare via överdrivet ”peppande”.


Under LEDARDAGEN kommer Åsa att köra interaktiva utbildningspass, frågepaneler och workshops för att ge oss verktyg som vi kan jobba vidare med i våra organisationer. En inspirerande och aktiv dag med anslag från praktiker, forskare och kollegor.


Dagens ledare har att förhålla sig till ökande komplexa organisationslandskap präglade av oförutsägbarhet, osäkerhet, motsägelsefullhet och paradoxer. Detta förändrar i grund och botten det klassiska ledarskapet av command – control.


Förmågan och viljan till maktdistribution är därför central likaså omdöme och ’spelskicklighet’ eftersom arbetsplatser är sociala, gruppdynamiska arenor. Maktförhållanden förändras när det är konkurrens om kompetens, vi vill behålla bra medarbetare vilket ställer krav på ledares samordnande och kommunicerande för att hantera motsatser och spänning.


Hur kommer vi egentligen framåt tillsammans, minskar spänning och ökar engagemang för att hålla verksamheten och därmed varandra långtidsfriska och hållbara?


Ledarskap är ett lokalt hantverk som förhåller sig till det meckiga med mänskliga olikheter och den spänning det ger upphov till när vi försöker ta oss fram mot ett gemensamt uppdrag. Kom och delta i ett re-thinking av ledarskap – vilka aktiviteter ger bäst utväxling i dagens arbetsliv?


Under LEDARDAGEN delar vi kunskap och erfarenheter för att ett vettigt, etiskt och funktionellt ledarskap ska kunna uppstå. Syftet är att axlar ska sjunka för en lättare och roligare arbetsvardag! Anmälan hittar du längst ner på sidan.

Jonas Bergqvist, Föreläsare i ledar- och medarbetarskap, ger oss råd och redskap från sin karriär inom ishockey och som ledare i fyra olika branscher i näringslivet.

Jonas har en bakgrund som Elitishockeyspelare under 20 år i fyra olika länder. Som uppfödd i en entreprenörsfamilj förstod han tidigt vikten av att driva företag och ledarskapets fördelar. Efter hockeykarriären har han jobbat som ledare i fyra olika branscher i näringslivet.


I näringslivet har Jonas jobbat som Klubbdirektör och VD i sju år inom Leksands IF. Efter det var han VD för Sveriges största redovisningsbyrå LRF Konsult (idag Ludvig & Co) med ansvar för 1 600 medarbetare. Resan gick vidare till koncernchef inom AJ Produkter där han hade ansvar för 18 länders verksamhet. De senaste sex åren har han fungerat som ledare i tre olika roller inom Swedbank. Idag driver Jonas eget konsultföretag med fokus på Grupputveckling, Senior Advisoring, mentorskap och föreläsningar.


Jonas pratar inspirerande om det han lyckats bäst med i sina olika befattningar, det kan sammanfattas i att bygga team, få människor att växa samt skapa en positiv vinnarkänsla mot gemensamma tydliga mål. Jonas värderingar är mycket präglade från den goda delen av idrotten som hälsa, förtroende, ärlighet, målmedvetenhet och glädje. ”All kraft i samma riktning” illustrerar väl hur han leder en verksamhet.

Jonas kommer att ge oss goda råd och redskap som vi får nytta av i de grupper vi är en del av på jobbet, men även på fritiden. Anmälan hittar du längst ner på sidan.

Lars Wahlberg

Lars Wahlberg är Biträdande regionpolischef vid Polisregion Nord (fyra nordligaste länen) och operativt ansvarig i regionen. Han är även ledamot i Nationella operativa ledningsgruppen.

Lars delar med sig av ledarskapet inom polisen och deras förändringsresa. Han är en av de ledare som hyllats i samband med Nolia Ledarskap och beskrevs då så här: ”Brinner för att utveckla polisens verksamhet med både nyfikenhet och ett samhällsengagemang som smittar av sig till andra, alltid med medborgarnyttan i fokus. En god kommunikatör och lyssnare som skapar förtroende och inspirerar till att se andra perspektiv.”


Några av Lars övriga uppdrag:

-Polismyndighetens representant i regeringens delegation om arbetslivskriminalitet

-Uppdragsledare för nationellt projekt om utveckling av bekämpning av IT-relaterade sexuella övergrepp mot barn.

-Delaktig i uppdraget om utvecklingen av Polismyndighetens ledarskap

LEDARDAGEN har ett begränsat antal platser eftersom dagen bygger på interaktivitet. Anmälan finns längst ner på sidan.

PARTNERS

Henrik Skyttberg, VD, Coop Nord

"Det är våra chefer och medarbetare som är grunden i hela vår verksamhet. Vi måste hänga med i utvecklingen och ta till oss kunskap och inspiration för att hela tiden utvecklas. Där fyller Ledardagen och HR-dagen en viktig funktion.”

Susanne Österström Dahlqvist, VD, Teknikhuset

"Oavsett vilken bransch du är i och vilken roll du har i en organisation så är ledarskapet viktigt. Just kring ledarskapsfrågor kan vi alla samlas, utbyta erfarenheter och hitta nya verktyg. Vi på Teknikhuset vill gärna möjliggöra för flera att delta och gillar lokala initiativ. Därför har vi valt att vara partner för denna dag."

Oscar Lundkvist Sund, Projektledare & Eventansvarig, Blå huset.

"Känns verkligen som att Katarina och gänget har ett genuint engagemang för att båda parter ska bli nöjda, även oerhört kul att visa våra fina verksamheter för ett så stort och betydelsefullt nätverk.”

Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare

”Samspelet och relationerna mellan människorna i våra organisationer och företag är det som driver verksamheterna framåt och skapar attraktionskraft. I en snabbt föränderlig omvärld behöver vi alla utvecklas i våra roller och inte minst mot bakgrund av allt spännande som nu händer i norra Sverige men även t ex pandemin och dess konsekvenser, ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter som behöver hanteras. Ett väl fungerande ledarskap blir här extra viktigt och möjligheten att under ledardagen dela erfarenheter tillsammans med andra är både intressant och värdefullt.”

ANMÄLAN:

Begränsat antal platser, fika och lunch ingår. (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till någon annan i din organisation.)


Deltagaravgift för 1 dag: 6 995:-

Boka alla 3 dagar: 5 995:-/dag

Boka 5 platser för ditt team på valfri dag, betala för 4.