Executive HUB Academy:

KOMMUNIKATIONSDAGEN

. 25 januari 2022 .

Författare, Strategisk Rådgivare & Keynote Speaker, leder denna interaktiva Utvecklingsdag i Umeå på temat Kommunikation.


KOMMUNIKATION I FÖRÄNDRING

Karin Bodin, Koncern VD och Helena Rönnmark, Kommunikationschef Polarbrödsgruppen, delar med sig av sin kriskommunikation runt branden, samt kommunikationsarbetet som gav dem Stora Kommunikationspriset i år.

Dagens snabbt föränderliga omvärld ställer höga krav på företag att driva förändring, men förändring väcker ofta rädslor och oro. Att bygga modiga organisationer som trivs i ständig förändring kräver att man jobbar medvetet med att höja nivån av tillit i teamet samt att man förstår och anammar grym kommunikation.


Kommunikation idag handlar inte om att delegera från ledning till en kommunikationsavdelning som paketerar och för ut företagets budskap. Den tiden är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.


Kommunikation idag handlar om transparent dialog i de plattformar målgruppen befinner sig på, och för att göra så krävs trygghet och mod. Sådant och mycket mer ska vi diskutera under Executive HUB Academy: KOMMUNIKATIONSDAGEN!


Vi ser fram emot att tillsammans delta och utvecklas genom workshops, walk-and-talks och frågepaneler under dagen. Här följer programmet, anmälan hittar du längst ner på sidan.

PARTNERS

Blå huset och Coop Nord har valt att vara våra partners till Executive HUB Academy: LEDARDAGEN.

Henrik Skyttberg, VD, Coop Nord berättar: ”Med över 2 000 medarbetare i tre län är kommunikation en viktig grundsten i Coop Nords arbete. Våra rutiner sattes på prov under IT-attacken i somras och det är med stolthet vi kan se tillbaka på ett kommunikationsarbete som klarar även de tuffaste händelserna.

Oscar Lundkvist Sund, Projektledare & Eventansvarig, Blå huset.

PROGRAM

25 januari kl. 9.00 - 15:30

9:00

Inledning

• Vi hälsar er välkomna!

• Inledande mingelövning / incheckning

• Agenda för dagen

9:30

Dagens medielandskap

• Då och nu, förtroendeklyftor och filterbubblor

• Krav på dialog och transparens för att bygga den kommunikativa organisationen

• Självreflektion och återkoppling

10:30

Förmiddagspaus

10:40

Case:

Polarbröd – kommunikation i kris

11:10

Summering och reflektion – 3 tips för krishantering i dagens medielandskap

11:20

Walk &-talk-övning

Diskutera några frågor kopplade till kommunikation i organisationen idag, vilka är de tre största utmaningarna?

11:40

Återsamling – röster från övningen

Karin samlar ihop tankar och faciliterar diskussion. Utmaningarna ska återkopplas på under eftermiddagen.

12:10

LUNCHPAUS

13:00

Summering från övningen innan lunch och presentation av agendan för eftermiddagen.

13:10

Föreläsning varvat med gruppövningar på en eller flera av följande teman, baserat på gruppens behov:

Kommunikativa ledare & medarbetare

• Kommunikation i distansledarskap

• Tillit och kommunikation

• Värderingsstyrt ledarskap

• Förändringsledning

• Social Selling

• Marknad och sälj i symbios – Marketing automation

14:00

Case nr. 2 (Info om denna punkt kommer längre fram)

14:30

Eftermiddagspaus

14:40

Fortsättning på ovan: Föreläsning varvat med gruppövningar på en eller flera teman.

15:20 - 15:30

Summering & checkout

ANMÄLAN:

Anmälan gör att du har möjlighet att få tillgång till någon av de begränsade platserna, vi följer FHM:s rekommendationer. Alla programpunkter, fika och lunch ingår. (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till någon annan i din organisation.)


Deltagaravgift för 1 dag: 6995:-

Boka alla 3 dagar: 5995:-/dag

Boka 5 platser för ditt team på valfri dag, betala för 4.