Executive HUB Academy:

KOMMUNIKATIONSDAGEN

. framflyttad, nytt datum kommer .

p5, umeå

"Så fick Polarbröd Stora Kommunikationspriset 2021."

Karin Bodin, Koncern VD och Helena Rönnmark, Kommunikationschef Polarbrödsgruppen delar med sig av kriskommuniktionen runt branden, samt arbetet som gav dem Stora Kommunikationspriset 2021.


Karin Zingmark, författare och strategisk rådgivare, tidigare Marknadschef Microsoft och Kommunikationschef Viasat, leder dagen och framtidsspanar kring kommunikation och marknadsföring.


  • Hur ska vi kommunicera internt, bygga kultur och skapa sammanhållning i våra nya hybridorganisationer?
  • Vilka utmaningar står våra företag och organisationer inför vad gäller budskap till marknaden och samhället där vi verkar?


Antalet bokningsbara platser är begränsat till 30 eftersom upplägget bygger på interaktivitet och erfarenhetsdelning, mer information och anmälan längre ner på sidan.

Författare, Strategisk Rådgivare & Keynote Speaker, leder denna interaktiva Utvecklingsdag i Umeå på temat Kommunikation.


KOMMUNIKATION I FÖRÄNDRING

Karin Bodin, Koncern VD och Helena Rönnmark, Kommunikationschef Polarbrödsgruppen, delar med sig av sin kriskommunikation runt branden, samt kommunikationsarbetet som gav dem Stora Kommunikationspriset 2021.

Dagens snabbt föränderliga omvärld ställer höga krav på företag att driva förändring, men förändring väcker ofta rädslor och oro. Att bygga modiga organisationer som trivs i ständig förändring kräver att man jobbar medvetet med att höja nivån av tillit i teamet samt att man förstår och anammar grym kommunikation.


Kommunikation idag handlar inte om att delegera från ledning till en kommunikationsavdelning som paketerar och för ut företagets budskap. Den tiden är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld.


Kommunikation idag handlar om transparent dialog i de plattformar målgruppen befinner sig på, och för att göra så krävs trygghet och mod. Sådant och mycket mer ska vi diskutera under Executive HUB Academy: KOMMUNIKATIONSDAGEN!


Vi ser fram emot att tillsammans delta och utvecklas genom utbildning, samtal och frågestunder under dagen. Anmälan hittar du längst ner på sidan, det finns enbart 30 bokningsbara platser.

PARTNERS

Henrik Skyttberg, VD, Coop Nord

”Med över 2 000 medarbetare i tre län är kommunikation en viktig grundsten i Coop Nords arbete. Våra rutiner sattes på prov under IT-attacken i somras och det är med stolthet vi kan se tillbaka på ett kommunikationsarbete som klarar även de tuffaste händelserna.”

Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare

”Samspelet och relationerna mellan människorna i våra organisationer och företag är det som driver verksamheterna framåt och skapar attraktionskraft. I en snabbt föränderlig omvärld behöver vi alla utvecklas i våra roller och inte minst mot bakgrund av allt spännande som nu händer i norra Sverige men även t ex pandemin och dess konsekvenser, ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter som behöver hanteras."

Oscar Lundkvist Sund, Projektledare & Eventansvarig, Blå huset.

"Känns verkligen som att Katarina och gänget har ett genuint engagemang för att båda parter ska bli nöjda, även oerhört kul att visa våra fina verksamheter för ett så stort och betydelsefullt nätverk.”

ANMÄLAN:

Det finns 30 bokningsbara platser, fika och lunch ingår. (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till någon annan i din organisation.)


Deltagaravgift: 6 995:- (Medlemmar har 20% rabatt)

Boka 4 platser för ditt team, betala för 3.