Executive HUB Academy:

HR-DAGEN

. 2 DECEMber .

kl. 9.00-16.00

p5, umeå

En interaktiv och utvecklande dag med HR-fokus

Dagens snabbt föränderliga omvärld ställer höga krav på företag att driva utveckling. Många av dessa förändringar är starkt kopplade till avdelningen Human Resources och HR:s uppdrag. Det gäller varifrån vi ska jobba, hur vi ska kompetensutveckla våra chefer och medarbetare, och hur vi ska kunna vara attraktiva arbetsgivare som klarar att locka till oss rätt och bra arbetskraft.


HR är en central del i många av dessa processer. Vad betyder det för HR:s egen roll och utveckling? Hur ska vi inom HR jobba för att klara att lösa dessa delvis nya utmaningar och uppgifter? Detta och mycket annat kommer vi att prata om under Executive HUB Academy: HR-DAGEN.


Vi ser fram emot en utvecklande dag med interaktiva utbildningspass, workshops och frågepaneler med massor av erfarenhetsutbyten. Länk till anmälan finns längst ner på sidan.

Författare & Föreläsare inom jämställdhet, mångfald och inkludering

Urban Björn leder, föreläser och håller workshops denna interaktiva Utvecklingsdag i Umeå på temat Human Resources outlook. Många företag börjar nu förstå alla fördelar med jämställdhet, mångfald och inkludering. Men alla lyckas inte genomföra den förändring hos varje individ som leder till en inkluderande kultur och arbetsmiljö, där företaget kan få ut den fulla potentialen.


Urban utbildar organisationer i Inkluderande Ledarskap som syftar till att ta gruppen ett steg närmare en ännu smartare, bättre och inkluderande miljö och kultur. Under HR-DAGEN får deltagarna genom olika interaktiva övningar träna på att undvika unconscious bias, bli bra förebilder och få verktyg som möjliggör ett fortsatt arbete med sina egna team.

Jeanna Tällberg

EVP HR Director Haldex, fd HR Direktör Volkswagen Group

Som en av bilbranschens mäktigaste kvinnor, och tillhörande minoriteten ”kvinnliga ledare inom fordonsindustrin”, försöker Jeanna använda den uppmärksamhet hon får till att åstadkomma förändringar i en mansdominerad bransch. Under sin tid som HR-Direktör på Volkswagen Group Sverige startade hon initiativet Omvänt mentorskap, som innebär att yngre kvinnor är mentorer åt äldre (ofta manliga) chefer.


Idén är att kvinnor inte ska anpassa sitt sätt att tänka och bete sig på för att passa in, utan det är istället de som utgör den traditionella strukturen och normen, som behöver fundera på hur de kan anpassa sina beteenden och förhållningssätt för att skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik och inkluderande kultur. Det behövs fler kvinnor, men också fler med annan bakgrund än svensk, fler med annan branscherfarenhet, olika personlighetstyper etc eftersom det ökar trivsel, engagemang, prestation och därmed också resultat.

Kia Ronnhed

HR Direktör, Region Västerbotten, tidigare VP HR Komatsu Forest

Kia Ronnhed har erfarenhet av såväl operativt arbete som utveckling och implementering av strategier. Hon menar att ledarskap handlar om att förstå människor, visa respekt, vara modig och att kommunicera verksamhetens mål. Kia ger oss denna dag sin syn på utmaningar och vägen framåt inom HR-området.

PARTNERS

Henrik Skyttberg, VD, Coop Nord

"Det är våra chefer och medarbetare som är grunden i hela vår verksamhet. Vi måste hänga med i utvecklingen och ta till oss kunskap och inspiration för att hela tiden utvecklas. Där fyller Ledardagen och HR-dagen en viktig funktion.”

Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare

”Samspelet och relationerna mellan människorna i våra organisationer och företag är det som driver verksamheterna framåt och skapar attraktionskraft. I en snabbt föränderlig omvärld behöver vi alla utvecklas i våra roller och inte minst mot bakgrund av allt spännande som nu händer i norra Sverige men även t ex pandemin och dess konsekvenser, ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter som behöver hanteras."

Oscar Lundkvist Sund, Projektledare & Eventansvarig, Blå huset.

"Känns verkligen som att Katarina och gänget har ett genuint engagemang för att båda parter ska bli nöjda, även oerhört kul att visa våra fina verksamheter för ett så stort och betydelsefullt nätverk.”

ANMÄLAN:

Begränsat antal platser, fika och lunch ingår. (Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till någon annan i din organisation.)


Deltagaravgift för 1 dag: 6 995:-

Boka alla 3 dagar: 5 995:-/dag

Boka 5 platser för ditt team på valfri dag, betala för 4.