calendar

missa inte executive hub news

Vårt nyhetsbrev ger möjlighet till relevant erfarenhetsutbyte i en givande community, för professionell och personlig utveckling.

. 23 OkTOBER .

. kl 8:00-10:00 .

Executive HUB Breakfast, Umeå

Jonas Bergqvist - All kraft i samma riktning.

Inbjudan behövs.

. 10 NOVEMBER .

Executive HUB Round Table, Stockholm:

Corporate Finance - Eversheds Sutherland Law firm.

För medlemmar i våra nätverk.

. 19 NOVEMBER .

. kl 11:00-14:00 .

Executive HUB Round Table, Umeå:

Change Management & Employer Branding - Eva Wikmark-Vallin, CPO Transcom Worldwide.

För medlemmar i vårt nätverk 30+.

. 19 NOVEMBER .

. kl 15:00-17:00 .

Executive HUB Round Table, Umeå:

Change Management & Remote Leadership - Eva Wikmark-Vallin, CPO Transcom Worldwide.

För HR-chefer. Intresseanmälan.

. 20 NOVEMBER .

. kl 8:00-10:00 .

Executive HUB Round Table, Umeå:

Talent Aquisition & Talent Management - Eva Wikmark-Vallin, CPO Transcom Worldwide.

För HR-chefer. Intresseanmälan.

. 20 NOVEMBER .

. kl 11:00-14:00 .

Executive HUB Round Table, Umeå:

Change Management & Employer Branding - Eva Wikmark-Vallin, CPO Transcom Worldwide.

För medlemmar i vårt nätverk 100+.

. 24 NOVEMBER .

Executive HUB Meets:

Fireside chat med en intressant ledare.

Live + digitalt, mer info kommer.

. 30 NOVEMBER .

Executive HUB Meeting, Umeå:

Västerbottens Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

För medlemmar i våra nätverk.

. 15 decEMBER .

Executive HUB Meets:

Fireside chat med en intressant ledare.

Live + digitalt, mer info kommer.

. 2021 .

. 14 januari .

Executive HUB Round Table, Umeå:

För medlemmar i vårt nätverk 30+.

tidigare aktiviteter

Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells, har under fyra rundabordssamtal, med olika målgrupper, generöst delat med sig av sin kompetens och sina erfarenheter från både MAX Burgers och Ragn-Sells kring ämnet Cirkulär Ekonomi. Tack Västerbottens Handelskammare för fint samarbete och tack Uminova Innovation för en trevlig eftermiddag med några av era startups. Pär är verkligen en stjärna på att både anpassa innehåll och sättet att kommunicera till de olika målgrupper han möter.

Rundabordssamtal med några av medlemmarna i Executive HUB Umeå idag med Åsa Lundquist Coey kring hennes intressanta erfarenheter och forskning. ”Chefers och medarbetares verkliga funktioner idag är att agera som spänningsreglerare, ångestdämpare, relationsskräddare, samtalsaktivister, alliansbyggare och påverkare/lobbyister mellan alla relationer man dagligen finns i mot det uppdrag som man har”. Vi fick med oss många nya tankar och insikter och ser fram emot att läsa Åsas bok ”Samspel och rävspel - ideal och verklighet på jobbet”.

After Work on March 4th with the theme ”Increased gender equality and better business”. Urban Björn, Business as Equals, shared his skills and experiences in the area, Executive HUB and Hand in Hand Sweden shared their stories and Kapitel 8 hosted in beautiful Tändstickspalatset.

Thank you Newsec for hosting a very interesting Round table on March 4th - "Office of the Future". Their research show that the choise of location and what the premises offer for staff and visitors will have a great impact on companies success in the future.

Our Roundtable Feb 19th with Peter Stenbrink, on how optimization of working capital greatly can improve liquidity and shareholder value, gave great insights and the active participants generously shared their experiences.

On January 28th we had an interesting and rewarding day together with Eversheds Sutherland Sweden, where our members were given the opportunity to update their expertise in the board area. One expression to bring from the day was "Comply or die"!

Thank you VK Media for great collaboration on a lovely Open Event on November 19th. A very interesting, well received lecture held by Karin Zingmark, member of our Advisory Board, on ”How to build a communicative organization!”.

Round table on November 21st hosted by Nordic Interim Executive Solutions on ”Future skills supply in a global and multicultural world”, led to very interesting and dynamic conversations about the challenges of the future.

Roundtable on Nov 19th with members of Executive HUB Umeå and Karin Zingmark, Award winning lecturer and author, on how to build communicative organizations based on trust and courage. A professional guide and transparancy around the table created exciting and dynamic conversations.

Round Table for members on December 4th hosted by Motorcentralen, Umeå with Evelina Fredriksson from The Swedish Institute of Positive Psychology. Great insights particularly relevant to corporate sustainability.

Thank you to our advisory board, members, partners and guests for making the launching event on September 12th an afternoon to remember!

Round table on Gender & Diversity at Executive HUB Umeå hosted by Balticgruppen September 30th. Urban Björn, member of our Advisory Board, shared great knowledge and good advice for management teams.