HOME OF UNLIMITED BUSINESS


Executive HUB är en community som tillhandahåller exklusiva nätverk för ledare och styrelseledamöter. Vi erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och utveckling, samt skräddarsydda konsulttjänster och utbildningar.


Idag driver vi de aktiva nätverken 100+, 30+ och Region+, mer information om våra nätverk hittar du här.

Vi har även under våren 2021 startat styrelsenätverket Executive HUB - Women On Boards som du kan läsa mer om här.


Som medlem får du tillgång till generösa nätverk som utbyter erfarenheter, utmaningar, idéer och visioner. Målet är att skapa tillväxt och utveckling, både personlig och professionell.


I medlemskapet för nätverken 30+, 100+ och Region+ ingår:

  • Minst sex träffar per år, plus ett antal digitala möten
  • Styrelseutbildning tillsammans med vår partner Eversheds Sutherland Advokatbyrå
  • One-on-Ones
  • Ledningsgruppsutbyten
  • Tillgång till träffar och nätverkande i alla våra HUB:ar
  • Inbjudningar till våra gemensamma event på Tändstickspalatset i Stockholm


Vi erbjuder även skräddarsydda tjänster och utbildningar för din organisation.


varför ska jag gå med i executive hub?


Du blir en del av vår community för öppet och genuint erfarenhetsutbyte, som utvecklar dig både professionellt och personligt. Vi tror mer på generösa rundabordssamtal med erfarna ledare, än större mingel med föreläsningar av inspirerande talare.


Distansarbete, digitala nätverk och vikten av närvaro på sociala medier kräver både mer öppenhet och ansvar, men ger också obegränsade möjligheter för ledare och entreprenörer att dela kunskap, få idéer och utvecklas i snabbare takt.


Kika gärna i vår kalender!


Några av de teman vi pratar om just nu är Ledarskapet och hur vi ska organisera oss post Corona, Kompetensförsörjning, Hållbarhet, Mångfald och Inkludering, Reskilling och Upskilling samt Digital Transformation.


Varmt välkommen till vår Community!


möt våra medlemmar:

Annika Lindkvist, Marknadschef Försäkring, Länsförsäkringar Västerbotten

”Att nätverkande är oerhört givande tror jag de flesta känner väl till, det finns några saker som sticker ut med Executive HUB och som gjorde att jag valde att bli en del av nätverket.


Till att börja med nätverkets sammansättning, där alla funktioner i en ledningsgrupp finns representerade och mixen från olika branscher gör att den samlade kompetensen blir väldigt stor. Utöver kompetensen som finns samlad i vår nätverksgrupp kan jag även träffa andra nätverk inom Hubben.


Det finns ett fokus på lärande och utveckling som gagnar både mig som individ men också företaget där jag verkar, men framförallt är det den ”bjussiga” inställningen hos övriga medlemmar som gör den största skillnaden.”

Anders Ledin, VD, Placerum Kapitalförvaltning

”Jag valde att gå med i Executive HUB för att jag ville få tillgång till verktyg för att utveckla vår egen verksamhet och även mig själv. Ser en stor fördel med att vi är grupperade i olika nätverk utifrån storlek på bolagen och våra ledarroller. Här kan man söka erfarenhet inför olika frågeställningar i tre separata nätverk där ens egen gruppering hanterar de allra flesta, men tillgången till de andra nätverken möjliggör en utökad erfarenhets- och kunskapsbank.”


EXECUTIVE HUB NEWS:

Vårt nyhetsbrev för access till mer kunskap och utveckling, både personlig och professionell.