women on boards road tour


I vårt nätverk EXECUTIVE HUB - WOMEN ON BOARDS har vi samlat kvinnor med erfarenhet från strategiska ledarroller och styrelsearbete. Målet är att tillsammans skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskap, vara rådgivare till ägare och valberedningar, samt en positiv kraft för att öka jämställdheten i våra styrelser.


Via våra nätverk kommer vi även att förmedla kandidater till ordförande- och styrelseposter, samt erbjuda mentorskap till kvinnor i ledarroller med intresse för styrelsearbete. Nätverket kommer att drivas i partnerskap med aktörer som tycker att denna fråga är viktig på riktigt, och som vill vara med och jobba för ökad jämställdhet i både styrelser och högsta ledningar.


KARIN BODIN

KONCERN-VD

Polarbrödsgruppen


ORDFÖRANDE

Polarbröd

Karin har under det senaste året både blivit nominerad till och fått, flera fina priser för sitt ledar- och ordförandeskap.


- En inlyssnande, stark och framgångsrik ledare med fokus på framtidsutmaningar i en svår bransch.


Karin finns även på plats nr. 53 på Dagens industris lista över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor.


Eva pantzar waage

VD & KONCERNCHEF

Säkra


ORDFÖRANDE

Collea


LEDAMOT

United Securities m fl

Eva har lång erfarenhet av finansiell rådgivning och från olika ledarroller i försäkringsförmedlingsbranschen.


Inom Säkrakoncernen har hon ett antal olika styrelseuppdrag, där ordförandeuppdraget i Collea är ett av dem. Collea har flera av de största arbetsgivarna som uppdragsgivare, och arbetar uteslutande med rådgivning till företag med kollektivavtal och deras medarbetare, utan intressekonflikter.


TORBORG CHETKOVICH

PARTNER

Capman Infra


ORDFÖRANDE

Loviisan Lämpö Oy

Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden


LEDAMOT

Norled A/S

Torborg har lång erfarenhet av ledande positioner inom transport-, fastighets- och infrastruktursektorn, i rollerna som vVD för Veolia Transport Sverige samt VD för MTR Nordics och Swedavia.


Hon har även stor erfarenhet av styrelsearbete och att arbeta som rådgivare, samt har det fina uppdraget att leda den svenska delen av det globala initiativet Level 20, med målet att öka andelen kvinnor i finansbranschen.


eva wikmark walin

PERSONALDIREKTÖR

Transcom Worldwide


GRUNDARE & ORDFÖRANDE

Children´s Equal Rights

Eva har lång erfarenhet av att arbeta som ledare och konsult inom globala HR-organisationer, hennes specialistkompetens finns främst inom områdena talent management, talent acquisition och ledarutveckling.


Hon har även erfarenhet av att leda större support- och serviceorganisationer inom IT och Telekom och hade under flera år rollen som Global Lead Women in Technology på IBM Technology Services.


charlotta kvARNSTRÖM

PARTNER &

NORDICS CONSULTING SECTOR LEAD

Technology, Media & Telecom at EY

Charlotta har en internationell bakgrund från Professional Services och Management Consulting i rollen som Managing Director & Partner på Accenture samt Nordic interim Executive Solutions.


Hon har även varit ansvarig för Gender Diversity hos Accenture Sverige och medlem i Human Capital Board, där hon hade en ledande roll för Accentures rekryteringstransformation som resulterade i hälften kvinnliga rekryterade kandidater.


CATRIN FRANSSON

STYRELSEARBETARE


ORDFÖRANDE

Almi Stockholm Sörmland


LEDAMOT

LKAB

Catrin har nyligen lämnat sitt uppdrag som VD för att jobba med styrelsearbete och har lång erfarenhet från exekutiva ledarroller inom den finansiella sektorn, från såväl börsnoterade som statliga bolag, senast från uppdraget som VD för SEK.


Hon har även arbetat i styrelser under många år och har god kunskap kring internationell finansiering, samt olika typer av affärskulturer med olika förutsättningar för utveckling och tillväxt.


Ett par områden som Catrin har jobbat mycket med, och där hennes styrkor kommer fram, är förändringsledning och tydlig målfokusering.

petra einarSSON

STYRELSEARBETARE


LEDAMOT

SSAB

Alimak Group

Scandinavian Biogas

Svenska Aerogel


NÄRINGSLIVETS MÄKTIGASTE KVINNA, BÖRS-VD 2019

NÄRINGSLIVETS MÄKTIGASTE KVINNA 2013


Petra har lång erfarenhet från ledande positioner inom svensk basindustri (stål, gruvor och skog) i roller såsom affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology och koncernchef för BillerudKorsnäs. Hon har även varit ordförande för Industriarbetsgivarna och vice ordförande för Jernkontoret.


Petra blev utnämnd till Näringslivets mäktigaste Kvinna 2013 och Årets Alumn Uppsala Universitet 2014. 2018 valdes hon till Årets Ruter Dam och 2019 till Näringslivets mäktigaste Kvinna, Börs VD.


Hon är idag engagerad i ett antal styrelser där den gemensamma nämnaren är fokus på säkerhet och hållbarhet, men alltid med passion för kundens behov. I flera av hennes nuvarande styrelseuppdrag är hon även ordförande i revisionsutskottet.

eva domanders

VD

Klara


ORDFÖRANDE

Kompetensföretagen


LEDAMOT

Svenskt näringsliv & Almega

Eva har lång erfarenhet av ledarroller på olika vårdbemanningsföretag och sitter idag även i koncernledningen på Ambea (publ).


Hennes styrelseengagemang i flera av våra näringslivsorganisationer ger henne möjligheten att få vara med och driva frågor som är avgörande för tillväxt och hållbar utveckling, samt bidra till framtidens arbetsmarknad med fler anställningsalternativ.


KARIN zingmark

RÅDGIVARE, FÖRFATTARE, TALARE

Zingmark Consulting


LEDAMOT

Bredband2

IAE Sverige

Cancer Rehabfonden

Karin har en bakgrund som marknadschef på Microsoft Sverige och kommunikationschef på Viasat samt Canal Digital.


Hon har stor erfarenhet av att utveckla kommunikationsstrategier med nära koppling till affärsplaner samt bred erfarenhet från krishantering, mediaträning och att bygga talespersoner.


Karin är en uppskattad talare, rådgivare och moderator samt har många års erfarenhet av styrelsearbete.


anna ericsson

ÄGARE

Motorcentralen


ORDFÖRANDE

Motorbranschens Riksförbund Bilhandlarstyrelsen

Anna har många års erfarenhet av olika ledarroller inom Motorcentralen och har sedan början av 2000-talet varit aktiv i styrelsen i Scania Volkswagen Återförsäljarförening.


År 2020 tillträdde hon som ordförande i Motorbranschens Riksförbund Bilhandlarstyrelsen, samt som vice ordförande i Förbundsstyrelsen.


sara brodin

ÄGARE & VD

Ica Kvantum Mariehem


LEDAMOT

Ica-handlarnas Förbund,

Distriktsstyrelsen Nord

Sara har lång erfarenhet i rollen som VD för ICA Supermarket och ICA Kvantum Mariehem.


Hon har även sedan slutet av 90-talet haft olika styrelseuppdrag inom Svensk Handel och ICA Handlarnas Förbund, där hon både varit ledamot i Förbundsstyrelsen och ordförande i Distriktsstyrelsen Nord.


TATIANA LÖTTIGER

INTERNATIONAL BUSINESS LAWYER


FOUNDER & LEADER

International Women In Business


LEDAMOT

SWECA

Tatiana har lång erfarenhet av att arbeta som jurist i Colombia, USA och Sverige, och är en internationellt efterfrågad talare inom det juridiska området kring AI, kulturell intelligens, mångfald och inkludering.


Hon är ledamot i Swedish-Central American Chamber of Commerce, var under många år vice ordförande i The Swedish Colombian Chamber of Commerce och är hedersmedlem i styrelsen och ambassadör för norra Europa för The Liquid Legal Institute i Berlin.


cecilia bergendahl

CFO SF STUDIOS


LEDAMOT

SF Studios Production

SF Anytime

Stockholm Showrunners Holding

M fl

Cecilia har lång erfarenhet av exekutiva ledarroller med uppdrag som CFO och CEO i bl a Novamedia Sverige AB, Polygon samt 3Scandinavia.


Hon har även under lång tid arbetat i både nationella och internationella styrelser där hon fått dela med sig av sin breda branscherfarenhet från media, underhållning, IT, privat equity, telekom, finans och fastigheter.